LEIETAKER / 8. ETASJE

Forside » Leietakere » Skaara Spesialvinduer

Om Skaara Spesialvinduer

Skaara Spesialvinduer sin visjon og målsetting er å gjenskape vinduer og dører som ligger så nært opp til originalen som mulig.

Originale vinduer og dører i vernede og fredede bygg er ofte vanskelige å gjenskape. Det finnes vinduer og dører i gamle bygg som er mer enn 100 år gamle og fremdeles er i god teknisk stand.

Å gjenskape kvaliteten som finnes i gamle originale vinduer samtidig som en tar hensyn til moderne krav til lydreduksjon og varmetap, krever kunnskap om bygningsvern, vindusteknisk kompetanse, og sist men ikke minst kunnskap, kvalitet på trevirket og andre inngående komponenter.

Vi har lang erfaring med vinduer og dører til vernede og fredede fasader.

KONTAKTPERSON

Jens Skåra

952 45 179

jens@spesialvinduer.no

www.spesialvinduer.no