LEIETAKER / 4. ETASJE

Om BDO

BDO er et rådgivnings- og revisjonsselskap som hjelper virksomheter med å nå sine mål. I BDO ønsker vi å være tett på kundene våre, og ha pulsen på det som foregår i Dalane-regionen. Vi er opptatt av å ha en unik nærhet til og forståelse for det lokale nærings- og samfunnslivet som vi er en del av.

BDO satser på Dalane. Vi har et godt etablert regnskapskontor, og et solid revisjonsmiljø. Nå samler vi våre rådgivere, revisorer og advokater under samme tak i Egersund Forum. Vi har stor tro på at dette vil være en god og konkurransedyktig løsning for både ansatte og kunder i møte med fremtidens endringer og muligheter.

Vi kjenner utfordringene kundene våre har, og samarbeider tett med kundene våre for å skape og sikre verdier. Som rådgivere, ønsker vi å utfordre og skape merverdi for kundene våre.

KONTAKTPERSON

Kjell H. Grure

Partner/leder Revisjon

932 20 916

khg@bdo.no

KONTAKTPERSON

Kjetil Bårdsen

Partner/leder Regnskap

951 32 213

kjetil.baardsen@bdo.no

www.bdo.no